TANITIM

Hicri Fişek Kütüphanesi Ve Dökümantasyon Merkezi, okulumuzda yürütülmekte olan eğitim-öğretim programları doğrultusunda okul öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve personelinin bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü kaynağı toplamayı, düzenlemeyi ve kullanıma sunmayı amaçlamaktadır.
Kütüphanemiz iki kısımdan oluşmaktadır: İlköğretim I.Kademe Kütüphanesi ve Lise Kütüphanesi. İlköğretim I. Kademe Kütüphanesi ilkokul binası içinde zemin katta, Lise Kütüphanesi ise, lise binası 3.katta hizmet vermektedir.Lise Kütüphanesi 2 kattan ibaret olup, ilk katında Türkçe koleksiyon, ikinci katında ise Fransızca koleksiyon yer almaktadır.
Çalışma Saatleri: Hafta içi her gün 8:30-17.00

KOLEKSİYON

Kütüphane koleksiyonu; danışma kaynakları, kitap, görsel-işitsel materyaller (video kaset, CD-ROM, slayt, müzik kasedi ) ve süreli yayınlardan oluşmaktadır.Koleksiyon Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre tasnif edilip konularına göre renk sınıflaması da yapılarak açık raf sistemiyle kullanıma sunulmuştur.
Kütüphane koleksiyonunun otomasyona geçirme işlemi halen devam etmektedir.Fakat okuyucunun kütüphaneyi kullanımı esnasında vakit kaybına meydan vermemek amacıyla otomasyon işlemi tamamlanan konularda (Türkçe Felsefe, Psikoloji, Toplum Bilimleri ve Edebiyat) kullanıcı terminalinden tarama yapılabilmektedir.Kütüphane programının kullanımıyla ilgili oryantasyon programı öğretim yılı boyunca zaman zaman sürdürülmektedir.
Kütüphanemizde bulunan süreli yayınların listesine Dergi Listesi linkinden,bunun dışındaki elektronik dergilere ise, Elektronik Dergiler linkinden ulaşılabilir.
Dergilerin eski sayıları ciltletilerek ayrı bir yerde tutulmaktadır.Bunlardan istenirse fotokopi alınabilir.
Görsel-işitsel, materyaller kütüphanenin 2. Katında özel dolaplarda bulunmaktadır.

ÖDÜNÇ VERME

Bu bölümle ilgili bilgilere Ödünç Verme Kuralları linkinden ulaşabilirsiniz.