E-okul Sosyal Etkinlik Modülü Hakkında Açıklama

Sayın veli,
Öğrencilerimizin okul içinde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını kayıt altına almak için e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde Sosyal Etkinlik Modülü oluşturulmuş ve okulların kullanımına açılmıştır.
Sosyal etkinlikler;
a. Öğrencilerin öğrenci kulüpleri bünyesinde katıldıkları etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını,
b. Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca düzenlenen/onaylanan merkezî etkinlikleri,
c. Öğrencilerin okul dışında velilerinin bilgisi dahilinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri etkinlikleri kapsar.
Bu doğrultuda öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’nde Okul Etkinlikleri, Merkezî Etkinlikler ve Okul Dışı Bireysel Etkinlikler olarak kayıt altına alınacaktır. Öğrencilerimizin okul dışında bireysel olarak katıldıkları etkinlikler de aşağıda belirtilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ölçütlere göre bu modüle işlenecektir. 
Öğrencilerin Okul Dışında Sosyal Etkinlik Yapabileceği Kurum ve Kuruluşlar
• Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
• Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
• Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
• Üniversiteler
• Belediyeler
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Diğer Resmî Kurum ve Kuruluşlar
Öğrencilerin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını web sitemizin veli köşesinde yer alan Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) ile belgelendirmeleri gerekir.
 
 
Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1)
a) Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu, öğrencinin Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına katılım sağladığına, bu çalışmalarda performans gösterdiğine veya ürün ortaya koyduğuna ilişkin kurum ve kuruluşlardan aldığı belgedir.
b) Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu, kılavuz ekinde yer almaktadır. İstendiğinde veliye okul müdürlüğü tarafından verilecektir.
c) Öğrencilerin okul dışında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiği bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenebilmesi için Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunun (Ek-1) ilgili kurum tarafından doldurulup, onaylanması ve aslının veli tarafından okul müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.
d) Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunun geçerli olabilmesi için ilgili kurum kuruluşça formda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
e) Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler, sosyal etkinlikler kurulu başkanı tarafından kontrol edilerek ilgili alan onaylanır ve sınıf/şube rehber öğretmenine modüle bilgi girişinin yapılması için verilir.
f) Sınıf/şube rehber öğretmeni Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunda yer alan etkinlik bilgilerini, Sosyal Etkinlik Modülüne Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında işler. 
Bilgilerinize sunarız.

Duyurular

29 Ekim saat 10.00 ' da başlayacak Cumhuriyet Bayramı törenimizin bitiminde, Barış Sitesine…

28 Ekim 2015 , Çarşamba

20. FELSEFE OLİMPİYATI ile ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.
 

28 Ekim 2015 , Çarşamba

11 Kasım 2015 çarşamba günü saat 18.00'de okulumuzda UCPA yetkilisi tarafından veli bilgilendirme…

5 Kasım 2015 , Perşembe