EĞİTİM – ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE,

EĞİTİM – ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURACAK VELİLERİMİZİN DİKKATİNE,                                                                                                                                                             
2018 – 2019 Öğretim yılında özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek olan eğitim-öğretim desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunacak velilerimizin 16 Ağustos – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen belgelerle okulumuz öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir. 
 
EĞİTİM – ÖĞRETİM DESTEĞİNE BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
·         Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.
·         Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
·         Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
·         Anne, baba, kardeş veya öğrencinin %50 ve üzeri oranında engelli olma durumunda üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan raporu başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
 
NOTLAR:
1.      Okul ücretinin %51’i ve fazlası oranında burs almış olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
2.      Okulöncesinde başvurusu yapılacak öğrencinin 17 Mart 2013 ile 17 Eylül 2014 tarihleri arasında doğmuş olması ve 2018 – 2019 öğretim yılında anaokulumuz Hazırlık (5 Yaş) sınıfına kaydının yapılmış olması gerekmektedir.
 
 

Duyurular

E-okul Sosyal Etkinlik Modülü Hakkında açıklama için tıklayınız.

17 Nisan 2019 , Çarşamba

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN  BAŞVURU SÜRESİ 17.04.2019 ÇARŞAMBA SAAT 17.00'YE…

16 Nisan 2019 , Salı

1. ve 2. sınıf velilerimizin dikkatine, okul aile birliğinin düzenlediği Zonguldak gezisi için…

10 Nisan 2019 , Çarşamba