İÇ HİZMETLER KADROMUZ

ADI - SOYADI GÖREVİ
Z. Tülin ARIKAN Birim Şefi
Gamze ÖZENGÖZ Büro Memuru
Rahime ÇEK Santral Memuru
Nurten ÖZTÜRK Santral Memuru
Ozan ARSLAN Dış Hizmetler Görevlisi(Mutemet)
Mesut Başer Dış Hizmetler Görevlisi(Mutemet)
Selamet ÖZSOY Elektrik Teknisyeni
Erdal YILDIRIM Sıhhi Tesisatçı
Mesut ŞEN Cihaz Teknisyeni
Nurdal ÖZDEMİR Bilgisayar Teknisyeni
Durmuş TUNCAY Ses ve Işık Teknisyeni
Hatice KOCA Fotokopi Memuru
Ersin KARABAĞ Fotokopi Memuru
Doğan ERYILMAZ Yardımcı Hizmetli
Şermin UĞUR Yardımcı Hizmetli
Müzeyyen ŞENGÜL Yardımcı Hizmetli
Ali ERCAN Yardımcı Hizmetli
Şenol Şen Yardımcı Hizmetli

Securitas Güvenlik, Nixus Yemek ve Artem Temizlik firmalarının okul bünyesindeki elemanları, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları binalarına bir bütün olarak hizmet verir. Santral, fotokopi, dış hizmetler ve teknik personel; yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ve anlaşmalı firma çalışanlarının yürütmekle sorumlu oldukları işleri tanımlama, planlama, yönlendirme, takip ve denetiminden ayrıca satın alma işleri ile ayniyat ve demirbaş tespit ve takibi işlerini yürütmekten sorumludurlar.