"HER ŞEYİN DANIŞILDIĞI YER BURASI MI?"

Bir soru, bir sorunla başlar her şey...
Kendini tanımak, problemlerini çözmek, hayatına ilişkin gerçekçi kararlar almak, kapasitesini geliştirmek, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamak ve böylece kendini gerçekleştirmek isteyen bireyin soru ve sorunları...
Ve bu soru ve sorunlara, birlikte yanıt ve çözüm aranan "Her şeyin Danışıldığı Yer" REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ.

  • Eğitim ve öğretim alanında "öğrenciyi merkeze alan",
  • Bireyi güçlü ve değerli bir varlık olarak gören,
  • Bireyin karar verme hakkına saygı duyan,
  • Bireyin karşılaştığı sorunları onun adına çözmek yerine, onun kendi kendine çözüm üretmesini sağlayan,
  • Bir bütün olarak bireyin tüm gelişimiyle ilgilenen,
  • Kapısı sadece sorunlu ve özel eğitime gereksinim duyan bireylere değil tüm öğrencilere açık olan, çalışmalarında,
uyum sağlayıcı, yöneltici, tamamlayıcı, destekleyici, önleyici, geliştirici


"Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi"
ÖNCE İNSAN, ÖNCE EĞİTİM