AKADEMİK ADIMLAR

2011 yılından bu yana düzenlediğimiz Akademik Adımlar Sempozyumu, öğrencilerimizin akademik çalışmalarını- ürün dosyası, proje, yıllık ödev, özgün edebi eser, araştırma, özgün deney, resim, heykel, sunum, öğrenme materyali vb.- ve/veya öğretim sürecinde okulda edindikleri bilgi ve becerilerini yaşantılarının diğer alanlarında kullanarak ürettikleri her türlü düşünsel, bilimsel ve sanatsal ürünü, akranları ile paylaşabilecekleri bir etkinliktir.

Bildiri sunumlarından organizasyona, oturum başkanlığından haberciliğine tüm aşamalarında öğrencilerimizin etkin bir biçimde rol aldığı sempozyum, bu yönüyle bir ilktir.

Menü