VİZYONUMUZ

“KOŞULSUZ SEVGİYLE EVRENSEL BİLGİYE…”

MİSYONUMUZ

 • Atatürk ilke ve devrimlerini ve bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimsemiş,
 • Anadilini ve evrensel dillerden Fransızca ve İngilizceyi etkili biçimde kullanabilen,
 • Kendi toplumsal değerlerinin evrensel değerler içindeki önemini görebilen ve bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebilen,
 • Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,
 • Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutan ve sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme çabasında olan,
 • Yaşamın her boyutunda etkin olarak yer alan ve zamanı iyi kullanabilen,
 • Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak gören,
 • Paylaşarak gelişeceğinin bilincine erişmiş ve işbirliğini işbölümünden üstün tutan,
 • Düşünsel ve bedensel emeğe saygılı,
 • Kendisine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getiren ve doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilen (sağlıklı bir çevre bilincine sahip),
 • Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş,
 • İlişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen,
 • Estetik duygusu-görüşü gelişmiş ve bunu yaşamına yansıtabilen,
 • Hedefleri doğrultusunda sürekli ve yeniden öğrenme çabasına sahip olan ve bilgi toplama yollarını zorlayabilen,
 • Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanabilen ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamına yansıtabilen, bireyler yetiştirmek.
Menü