OKULUMUZDA İŞLEYİŞ

1. Öğretmenler – Dersler: İlkokulumuzda sınıf öğretmenliği esastır. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar aynı sınıf öğretmeni ile öğrenci eğitim-öğretimine devam eder.

Her sınıfın iki Fransızca öğretmeni vardır. Biri Türk, biri Fransız olan öğretmenler, Fransızca derslerini sınıfı ikiye bölerek yaparlar.

Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Drama, Satranç, Bilişim Teknolojileri ve İngilizce dersleri alan uzmanı öğretmenler tarafından verilir.

İlkokulumuzun tüm derslerinde, Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme uzmanları rehberliğinde öğretmenlerimizin hazırladığı ders materyalleri kullanılır.

Eve verilen ödevlerde nicelikten önce niteliğe ve amaca uygunluğa önem verilir. Okulumuz AR-GE birimi tarafından oluşturulan dijital ödev ortamı tüm öğrencilerimiz tarafından etkin kullanılmaktadır.

2. Çalışma Saatleri: Okulumuzda dersler, 08.10’da başlar; 16.20’de biter.

3. Beslenme: İlkokulda öğrencilerin yemek – beslenme almaları zorunludur. Zaman çizelgesinde belirtilen saatlerde ara öğün verilir.

Öğle yemeği ilkokul yemekhanesinde ve öğretmenlerin gözetiminde yenir.

Yemek firması ile yapılan anlaşmaya göre öğle yemekleri her gün 4 çeşittir.

Aylık yemek menüleri diyetisyenler tarafından hazırlanır ve okul yönetiminin onayında sonra okulumuz web sitesinde yayınlanır. Yemekler, anlaşmalı yemek firması tarafından okul mutfağında hazırlanır.

Not: Sağlık durumunu doktor raporu ile belgeleyen öğrenciye farklı menü verilebilir.

FRANSIZCA EĞİTİM

Okulumuzda, evrensel dillerden Fransızcayı etkili bir biçimde kullanan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Okulumuz öğretmenleri tarafından yazılmış ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış kendi öğretim programımız kullanılmaktadır.

Fransızca eğitimi, ders içi ve ders dışında gerçekleştirilen etkinliklerle desteklenmekte böylece öğrencilerin bu dili sadece derste değil, yaşamın her boyutunda kullanmaları ve kültürü ile birlikte öğrenmeleri de teşvik edilmektedir.

Menü