İlk  İlkokul Binası

İlk  Anaokul Binası

OKULLARIMIZIN TARİHÇESİ

Yurt dışında, özellikle Fransa ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde görev alan öğretim üyeleri ve diplomatların bu ülkelerde okuyan çocukları, Ankara’ya döndüklerinde Fransızca ağırlıklı öğretim veren bir ortaöğretim kurumu olmadığından zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu eksikliğin giderilmesi için çeşitli görüşmelerde bulunulmuş, konunun eğitim ve öğretim faaliyetlerine ağırlık veren ve özel okul açmak amacına hizmet eden bir dernek kurmakla çözüleceği anlaşılmıştır. Bunun üzerine, kurucu üyelerinin birçoğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olan bir grup tarafından “Ankara Öğretim Derneği” adı altında bir dernek kurulmuş ve kurucular 08 Haziran 1964’ te tüzüklerini Ankara Valiliğine sunarak derneği resmen faaliyete geçirmişlerdir. AÖD’ nin Tüzüğünde amaç: “Ankara’da ve diğer illerde Fransızca öğretime ağırlık veren ilk ve orta dereceli okullar açmak yetkisini elinde bulundurmak” olarak belirlenmiştir.

Ankara Öğretim Derneği, kuruluş gerekçesi ve tüzüğünde belirtilen amacına uygun olarak çalışmalarına başlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Valiliğine yapılan başvurular sonucunda Farabi Sokak’ ta “Ankara Özel Ortaokulu” nu 12 Ağustos 1964’ te açmıştır.

28.10.1967’ de “AÖD Özel Tevfik Fikret Lisesi” adını alan okulumuzun ad babası, kurucu üyelerden (Zamanın Başbakanlık Müsteşarı) merhum Munis Faik OZANSOY’ dur. Okulumuza bu adın verilmesinde, ozan ve eğitimci Tevfik Fikret’ in kişiliği ve Fransız edebiyatına yakınlığının, Batı’ nın aydın düşüncesini, Fransız kültürünü toplumumuza getirmeyi istemesinin etkisi büyüktür. Munis Faik OZANSOY, yıllardır tüm Tevfik Fikretlilerin söylediği marşımızın da sözlerini yazmış, bestesini ise Sayın Adnan SEZER yapmıştır.

Okulumuz, 1967 – 1969 yılları arasında Havuzlu Sokak ve Paris Caddesi’nin kesişiminde bulunan iki katlı bir binada eğitime devam etmiş, 1969-1970 öğretim yılında ise Dikmen Caddesi’ndeki tek katlı bir binaya geçmiştir. İlk yıllarda yönetmelikler elvermediği için hazırlık sınıfları yerine “Yoğun Fransızca Dil Kursu” adı altında sınıflar açılmış ve bu sınıflara sınavla öğrenci alınmıştır.

21.06.1977’ den itibaren “Bir Kısım Derslerini Yabancı Dille Yapan Okullar Yönetmeliği” okulumuzda uygulanmaya başlanmış, “Yoğun Fransızca Dil Kursu”, “Hazırlık Sınıfı” na dönüşmüştür. 21.07.1980’de okulumuz, “Anadolu Lisesi” olmuştur. 1980-1981 öğretim yılından itibaren merkezi sistemle öğrenci kaydına başlanmıştır.

Köklü bir geçmişe, sağlam bir yapıya sahip olan Ankara okulumuz, şimdiki binasına 1996-1997 öğretim yılında, Prof. Dr. Rüçhan IŞIK’ ın Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde taşınmıştır. Kurucu dernek tarafından 1964 yılında satın alınmış, 22 dönümlük arsa üzerine Mesa Mesken Sanayi AŞ tarafından yapılan binamız, çağdaş teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmıştır.

Menü