OKULUMUZDA İŞLEYİŞ

1. Öğretmenler – Dersler: Okulumuz, bir kısım derslerini yabancı dilde (Fransızca) yapan, Hazırlık sınıfı bulunan Özel Anadolu Lisesi statüsündedir.

Alanlarında yetkin, uzman personelimizin çalıştığı Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Bilgi-İşlem, Rehberlik Servisi gibi modern yaklaşımların belirlediği eğitim destek birimlerine sahip olan lisemizde, Fransızcanın yanı sıra İngilizceyi de ikinci bir yabancı dil olarak iletişimci yöntem ile öğretilmektedir.

Sınıflarımız, dil öğretimi için gerekli eğitim teknolojisine uygun elektronik araç ve gereçler ile donatılmıştır.

Fransız Hükümetinin 2012 yılında dünya ölçeğinde uygulamaya koyduğu “FrancÉducation” markasına sahip ilk 25 eğitim kurumu arasında bulunan, diploması Fransız makamlarınca Fransız Bakaloryasına eşdeğer kabul edilen Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi, ÖSYM’nin sonuçlarına göre, gerek Ankara’da gerekse Türkiye genelinde yıllardır en başarılı okullar içinde yer almaktadır.

Öğrenciler, mezun oldukları yıl Galatasaray Üniversitesi’nin Fransızca öğretim yapan okullara tanıdığı % 25’lik kontenjandan yararlanarak bu kurumun düzenlediği iç sınav aracılığıyla Galatasaray Üniversitesine yerleşebilmekte, ayrıca lisans ve lisansüstü programlar için Fransız Üniversitelerine başvurabilmektedirler.

2. Fiziksel Yapı: Lisemiz, 9000 metrekare kapalı bir alanın üzerine, anaokulu ve ilköğretim kurumu ile aynı yerleşkenin içine kurulmuş olup özgün bir mimari yapıya sahiptir.

Dört katlı bu modern binada çağdaş eğitim anlayışına uygun öğrenci merkezli tasarım düşünülmüştür.

Menü