OKULUMUZDA İŞLEYİŞ

1. Öğretmenler – Dersler:  5. sınıflarımız Yabancı Dil Ağırlıklı şubedir. Yoğun Fransızca eğitimi verilmektedir. Bazı Fransızca derslerinde iki Fransızca öğretmeni sınıfı ikiye bölerek ders yaparlar.

Ortaokulumuzun tüm derslerinde, Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme uzmanları rehberliğinde öğretmenlerimizin hazırladığı ders materyalleri kullanılır.

Eve verilen ödevler de nicelikten önce niteliğe ve amaca uygunluğa önem verilir.

Okulumuz AR-GE birimi tarafından oluşturulan dijital ödev ortamı tüm öğrencilerimiz tarafından etkin kullanılmaktadır.

2. Çalışma Saatleri: Okulumuzda dersler, 08.10’da başlar; 16.20’de biter.

Okulumuzda günlük ders saati 9(40 dk.)’ dir.

Okul bitiminde herhangi bir kursu ya da sosyal etkinliği olmayan öğrenciler için etüt yoktur.

FRANSIZCA EĞİTİM

Okulumuzda, evrensel dillerden Fransızcayı etkili bir biçimde kullanan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Okulumuz öğretmenleri tarafından yazılmış ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış kendi öğretim programımız kullanılmaktadır.

Fransızca eğitimi, ders içi ve ders dışında gerçekleştirilen etkinliklerle desteklenmekte böylece öğrencilerin bu dili sadece derste değil, yaşamın her boyutunda kullanmaları ve kültürü ile birlikte öğrenmeleri de teşvik edilmektedir.

Menü