MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSLARI

Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileri 2010-2011 öğretim yılından bu yana önce Türkiye’de gerçekleştirilen İngilizce Model Birleşmiş Milletler Konferans çalışmalarına katılmaya başlamışlar, benzer Fransızca etkinlikler 2012 yılında MFNU LAHAYE, MFINUE – St.- JOSEPH-İSTANBUL, 2013 yılında yine MFNU LAHAYE, 2014 ve 2015 yıllarında da MFNU GRENOBLE etkinlikleri ile devam etmiştir.

Öğrencilerimizin, küresel çapta konuları belli bir disiplin anlayışı ve ekip ruhu içinde İngilizce ve Fransızca olarak savunmalarına ve tartışmalarına zemin hazırlayan çalışmaların, genç yaşta kişiliklerini bulmalarına ve özgür iradelerini yansıtma becerilerini geliştirmelerine katkısı tartışılmazdır.

Menü