İç Hizmetler Kadromuz

Adı - Soyadı

Görevi

Yeşim ÖZBEK

Birim Şefi

Gamze ÖZGÖNENÇ

Büro Memuru

Durmuş TUNCAY

Ses ve Işık Teknisyeni

Ozan ARSLAN

Dış Hizmetler Görevlisi(Mutemet)

Mesut BAŞER

Dış Hizmetler Görevlisi(Mutemet)

Rahime ÇEK

Santral Memuru

Nurten ÖZTÜRK

Santral Memuru

Selamet ÖZSOY

Elektrik Teknisyeni

Erdal YILDIRIM

Sıhhi Tesisatçı

Mesut ŞEN

Cihaz Teknisyeni

Muhammet HASKILIÇ

Bilgisayar Teknisyeni

Hatice KOCA

Fotokopi Memuru

Ersin KARABAĞ

Fotokopi Memuru

Doğan ERYILMAZ

Yardımcı Hizmetli

Nezahat DÖNMEZ

Yardımcı Hizmetli

Müzeyyen ŞENGÜL

Yardımcı Hizmetli

Ali ERCAN

Yardımcı Hizmetli

Şenol Şen

Yardımcı Hizmetli

Securitas Güvenlik, Nixus Yemek ve Artem Temizlik firmalarının okul bünyesindeki elemanları, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları binalarına bir bütün olarak hizmet verir. Santral, fotokopi, dış hizmetler ve teknik personel; yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ve anlaşmalı firma çalışanlarının yürütmekle sorumlu oldukları işleri tanımlama, planlama, yönlendirme, takip ve denetiminden ayrıca satın alma işleri ile ayniyat ve demirbaş tespit ve takibi işlerini yürütmekten sorumludurlar.

Menü