TFO LOGO

Kütüphane

Tanıtım

Hicri Fişek Kütüphanesi Ve Dokümantasyon Merkezi, okulumuzda yürütülmekte olan eğitim-öğretim programları doğrultusunda okul öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve personelinin bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü kaynağı toplamayı, düzenlemeyi ve kullanıma sunmayı amaçlamaktadır.

Kütüphanemiz iki kısımdan oluşmaktadır: İlköğretim I.Kademe Kütüphanesi ve Lise Kütüphanesi. İlköğretim I. Kademe Kütüphanesi ilkokul binası içinde zemin katta, Lise Kütüphanesi ise, lise binası 3.katta hizmet vermektedir.Lise Kütüphanesi 2 kattan ibaret olup, ilk katında Türkçe koleksiyon, ikinci katında ise Fransızca koleksiyon yer almaktadır.

Çalışma Saatleri: Hafta içi her gün 8:30-17.00

Koleksiyon

Kütüphane koleksiyonu; danışma kaynakları, kitap, görsel-işitsel materyaller (video kaset, CD-ROM, slayt, müzik kasedi ) ve süreli yayınlardan oluşmaktadır.Koleksiyon Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre tasnif edilip konularına göre renk sınıflaması da yapılarak açık raf sistemiyle kullanıma sunulmuştur.

Kütüphane koleksiyonunun otomasyona geçirme işlemi halen devam etmektedir. Fakat okuyucunun kütüphaneyi kullanımı esnasında vakit kaybına meydan vermemek amacıyla otomasyon işlemi tamamlanan konularda (Türkçe Felsefe, Psikoloji, Toplum Bilimleri ve Edebiyat) kullanıcı terminalinden tarama yapılabilmektedir. Kütüphane programının kullanımıyla ilgili oryantasyon programı öğretim yılı boyunca zaman zaman sürdürülmektedir.
Kütüphanemizde bulunan süreli yayınların listesine Dergi Listesi linkinden, bunun dışındaki elektronik dergilere ise, Elektronik Dergiler linkinden ulaşılabilir.
Dergilerin eski sayıları ciltletilerek ayrı bir yerde tutulmaktadır. Bunlardan istenirse fotokopi alınabilir.
Görsel-işitsel, materyaller kütüphanenin 2. Katında özel dolaplarda bulunmaktadır.

Ödünç Verme

Bu bölümle ilgili bilgilere Kurallar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

KADROMUZ
İSİM GÖREV YERİ TELEFON
Esra ÇEK Lise Kütüphanesi     219 62 22/342
Canan BOZDOĞAN İlköğretim I.Kademe Kütüphanesi     219 62 35/134
KURALLAR

KÜTÜPHANE KURALLARI

Kütüphanemize Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileri, öğretmen ve personeli üye olabilir .

ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

 1. Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, yıllık, atlas vb.) ödünç verilmez. (Gerekli olduğu durumlarda ücretli fotokopi hizmeti verilmektedir.)
 2. Dergilerin son sayıları ödünç verilmez. Eski sayılar 1 hafta için ödünç alınabilir.
 3. Gazeteler ödünç verilmez ve kütüphane dışına çıkarılmaz.
 4. Kitaplar 15 gün süreyle ödünç verilir.15 günün sonunda istenirse 1 haftalık uzatma süresi alınabilir. Öğretmen ve personel için bu süre 1 aydır. Uzun süreli kullanılacak kaynakları yalnız öğretmenler dönemlik ödünç alabilir. İade tarihini geçirenler, geciken kaynağı geri vermedikçe yenisini alamazlar. Dönem içinde 3’ten fazla gecikme cezası alan öğrencilerin kütüphaneden ödünç materyal alışverişi 1 dönemlik durdurulur. Kütüphaneden ödünç alınan bütün kaynakların öğretim yılı sonunda kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir.
 5. Görsel materyaller (DVD’ler hariç) 1 hafta için ödünç verilir. Öğretmen ve personel için bu süre 15 gündür.
 6. Öğretim yılı sonuna kadar kütüphane kullanıcıları (öğretmen ve personel dahil), kütüphaneden ödünç aldıkları materyalleri iade etmek zorundadır.
 7. Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi ya da kullanılmayacak hale getirilmesi durumunda kişi, materyalin yenisini alıp kütüphaneye teslim etmek zorundadır. Kaynağın piyasada bulunamaması durumunda kurulca belirlenen bedelin ödenmesi zorunludur .
 8. Kütüphaneden ödünç alınan materyallerin özenli kullanılması, materyalin, alındığı gibi iade edilmesi gerekmektedir.
 9. Kütüphaneye yeni gelen materyallerin, okulumuzun kütüphane web sitesinde ve kütüphane içerisinde tanıtımı yapılmaktadır. Tanıtımdaki materyaller, tanıtım süresince (1 hafta) ödünç verilmez.

KÜTÜPHANE İÇİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Kütüphane personelini ve kullanıcıları rahatsız etmemek için, kütüphane içinde sessiz hareket edilmeli ve alçak sesle konuşulmalıdır.
 2. Raftan alınıp kullanılan kaynakların yerlerine yerleştirilmesi, o kaynağa tekrar ulaşılabilmesi için çok önemlidir. Raf yeri tam olarak bilinmeyen kaynakların, masaya ya da rafların önünde yere bırakılması ve bu konuya önem verilmesi gerekmektedir.
 3. Gazete ve dergiler kullanıldıktan sonra tekrar yerlerine (gazeteler askılarına) bırakılmalıdır.
 4. Okul yıllıkları kullanılmak istendiğinde, kütüphane görevlisinden istenir ve görevli gözetiminde kullanılır.
 5. Öğrencilerin derslerde kütüphane kullanımı sadece öğretmen eşliğinde mümkündür. Bunun dışındaki durumlarda öğrenciler, bağlı bulundukları müdür yardımcısından izin almak zorundadır.
 6. Kullanıcılar için açılan bilgisayar terminallerinden kütüphane katalog taraması ve internetten konu araştırması yapılabilmektedir. Bilgisayarların bu işlemler dışında herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Katalog taraması için web adresi : http://tevfikfikret.milasweb.com/ ’dir.
 7. Kütüphaneye çanta sokulmamalı; çanta, palto gibi kişisel eşyalar girişte uygun bir yere bırakılmalıdır.
 8. Kütüphane içindeki sandalye, koltuk, masa, pencere ve perde gibi eşyaların düzenine dokunulmamalı, yerleri değiştirilmemeli ve bunlar düzgün kullanılmalıdır.
 9. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girmek yasaktır.
DERGİ LİSTESİ
Derginin Adı Bulunduğu yer
Atlas Lise Kütüphanesi
Bilim Teknik Lise Kütüphanesi
Bilim Çocuk İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Cogito Lise Kütüphanesi
Çağdaş Eğitim Lise Kütüphanesi
Çoluk Çocuk Lise Kütüphanesi
Gençlik Lise Kütüphanesi
J’aime Lire İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Kitap-lık Lise Kütüphanesi
Le Monde Diplomatique Türkiye Lise Kütüphanesi
Les Belles Histoires İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Milliyet Sanat Lise Kütüphanesi
Moi Je lis İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
National Geographic Lise Kütüphanesi
PC Net Lise Kütüphanesi
PC World Lise Kütüphanesi
Popüler Psikiyatri Lise Kütüphanesi
Pomme D’api İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Radyo Televizyon Lise Kütüphanesi
Tarih ve Toplum Lise Kütüphanesi
Toboggan İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Toupie İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Wakou İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Youpi İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
YENİ GELEN YAYINLAR

KADROMUZ
İSİM GÖREV YERİ TELEFON
Esra ÇEK Lise Kütüphanesi     219 62 22/342
Canan BOZDOĞAN İlköğretim I.Kademe Kütüphanesi     219 62 35/134
KURALLAR

KÜTÜPHANE KURALLARI

Kütüphanemize Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileri, öğretmen ve personeli üye olabilir .

ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

 1. Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, yıllık, atlas vb.) ödünç verilmez. (Gerekli olduğu durumlarda ücretli fotokopi hizmeti verilmektedir.)
 2. Dergilerin son sayıları ödünç verilmez. Eski sayılar 1 hafta için ödünç alınabilir.
 3. Gazeteler ödünç verilmez ve kütüphane dışına çıkarılmaz.
 4. Kitaplar 15 gün süreyle ödünç verilir.15 günün sonunda istenirse 1 haftalık uzatma süresi alınabilir. Öğretmen ve personel için bu süre 1 aydır. Uzun süreli kullanılacak kaynakları yalnız öğretmenler dönemlik ödünç alabilir. İade tarihini geçirenler, geciken kaynağı geri vermedikçe yenisini alamazlar. Dönem içinde 3’ten fazla gecikme cezası alan öğrencilerin kütüphaneden ödünç materyal alışverişi 1 dönemlik durdurulur. Kütüphaneden ödünç alınan bütün kaynakların öğretim yılı sonunda kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir.
 5. Görsel materyaller (DVD’ler hariç) 1 hafta için ödünç verilir. Öğretmen ve personel için bu süre 15 gündür.
 6. Öğretim yılı sonuna kadar kütüphane kullanıcıları (öğretmen ve personel dahil), kütüphaneden ödünç aldıkları materyalleri iade etmek zorundadır.
 7. Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi ya da kullanılmayacak hale getirilmesi durumunda kişi, materyalin yenisini alıp kütüphaneye teslim etmek zorundadır. Kaynağın piyasada bulunamaması durumunda kurulca belirlenen bedelin ödenmesi zorunludur .
 8. Kütüphaneden ödünç alınan materyallerin özenli kullanılması, materyalin, alındığı gibi iade edilmesi gerekmektedir.
 9. Kütüphaneye yeni gelen materyallerin, okulumuzun kütüphane web sitesinde ve kütüphane içerisinde tanıtımı yapılmaktadır. Tanıtımdaki materyaller, tanıtım süresince (1 hafta) ödünç verilmez.

KÜTÜPHANE İÇİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Kütüphane personelini ve kullanıcıları rahatsız etmemek için, kütüphane içinde sessiz hareket edilmeli ve alçak sesle konuşulmalıdır.
 2. Raftan alınıp kullanılan kaynakların yerlerine yerleştirilmesi, o kaynağa tekrar ulaşılabilmesi için çok önemlidir. Raf yeri tam olarak bilinmeyen kaynakların, masaya ya da rafların önünde yere bırakılması ve bu konuya önem verilmesi gerekmektedir.
 3. Gazete ve dergiler kullanıldıktan sonra tekrar yerlerine (gazeteler askılarına) bırakılmalıdır.
 4. Okul yıllıkları kullanılmak istendiğinde, kütüphane görevlisinden istenir ve görevli gözetiminde kullanılır.
 5. Öğrencilerin derslerde kütüphane kullanımı sadece öğretmen eşliğinde mümkündür. Bunun dışındaki durumlarda öğrenciler, bağlı bulundukları müdür yardımcısından izin almak zorundadır.
 6. Kullanıcılar için açılan bilgisayar terminallerinden kütüphane katalog taraması ve internetten konu araştırması yapılabilmektedir. Bilgisayarların bu işlemler dışında herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Katalog taraması için web adresi : http://tevfikfikret.milasweb.com/ ’dir.
 7. Kütüphaneye çanta sokulmamalı; çanta, palto gibi kişisel eşyalar girişte uygun bir yere bırakılmalıdır.
 8. Kütüphane içindeki sandalye, koltuk, masa, pencere ve perde gibi eşyaların düzenine dokunulmamalı, yerleri değiştirilmemeli ve bunlar düzgün kullanılmalıdır.
 9. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girmek yasaktır.
DERGİ LİSTESİ
Derginin Adı Bulunduğu yer
Atlas Lise Kütüphanesi
Bilim Teknik Lise Kütüphanesi
Bilim Çocuk İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Cogito Lise Kütüphanesi
Çağdaş Eğitim Lise Kütüphanesi
Çoluk Çocuk Lise Kütüphanesi
Gençlik Lise Kütüphanesi
J’aime Lire İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Kitap-lık Lise Kütüphanesi
Le Monde Diplomatique Türkiye Lise Kütüphanesi
Les Belles Histoires İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Milliyet Sanat Lise Kütüphanesi
Moi Je lis İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
National Geographic Lise Kütüphanesi
PC Net Lise Kütüphanesi
PC World Lise Kütüphanesi
Popüler Psikiyatri Lise Kütüphanesi
Pomme D’api İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Radyo Televizyon Lise Kütüphanesi
Tarih ve Toplum Lise Kütüphanesi
Toboggan İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Toupie İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Wakou İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
Youpi İlköğretim 1. Kademe Kütüphanesi
YENİ GELEN YAYINLAR

Menü