Okul Aile Birliği

Tüm velilerin doğal üyesi olduğu Okul Aile Birliği, her öğretim yılı başında seçimle belirlenen bir yönetim kurulu ve denetim kurulu aracılığıyla çalışmalarına başlar. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde, yönetim kurulunda görev alan, almayan tüm velilerimize açık olarak hizmet eder.

Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Okul Aile Birliği, okulumuzun kurulduğu ilk yıllardan itibaren, çocuklarımızın okul tarafından gerçekleştirilen eğitim, öğretim faaliyetlerinden olduğu kadar sosyal etkinliklerden de en üst düzeyde faydalanabilmesi için özveri ile çalışmaktadır.

MİSYONUMUZ
Okul ile aileler/veliler arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasındaki iletişimi ve işbirliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaktır.

VİZYONUMUZ

“Koşulsuz Sevgiyle Evrensel Bilgiye ulaşmak için Okul-Aile Birlikte!”

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

  1. Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.
  2. Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.
  3. Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.
  4. Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.
  5. Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
  6. Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
  7. Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.
  8. Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.
  9. Okulun görev, yetki ve sorumlulukları dışında ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak.
Menü