Ölçme ve Değerlendirme Kadromuz

Adı - Soyadı

Görevi

Burcu DİZDAROĞLU

Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Burçe DÖNMEZER

Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Özlem ÜNALDI

Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Ölçme-değerlendirme birimi, okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda, geçerli ve güvenilir ölçme değerlendirme süreci izlemektedir. Bu süreçten sağlanan bilgilerle;

 • eğitimciye öğretim süreci,
 • öğrenciye kendi öğrenmeleri,
 • veliye de öğrencisinin durumu ile ilgili ayrıntılı bir yansı tutmaya çalışmaktadır.

Öğrencilerin ne yapamadığı değil ne yapabildiği ve nasıl daha iyi yapabileceği ile ilgili belirlemeler yapma ve öğretim sürecini yapılandırma amacıyla tüm birimlerle uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu doğrultuda;

 • Derslerin bir konusu ya da ünitesi ile ilgili öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemeye yönelik izleme sınavları uygulanmaktadır. İzleme sınavları, not verme amacı olmadan var olan durumu betimlemeye yönelik sınavlardır.
 • Her öğretim yılının başında 4.sınıftan 11.sınıfa kadar tüm düzey ve derslerde hazırbulunuşluk sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlar yardımıyla, öğrencilerin başladıkları öğretim programına bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olup olmadıkları belirlenmektir. Hazırbulunuşluk sınavı ile öğrencilerin yeni öğretim yılına başlamadan önce ne tür eksikleri olduğu belirlenmekte ve bu eksikleri tamamlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin gelişimini izlemek için ürün dosyasına (portfolyo) dayalı değerlendirmeler de yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu amaçla ürün dosyası hazırlamaktadırlar.
 • Programlar ve yönetmeliklerin gerekliliği olarak performans çalışmaları, dereceli puanlama anahtarı, tutum ölçekleri, akran değerlendirme ölçekleri ve sınıf içi gözlem formları kullanılmaktadır.
 • Bir süreç değerlendirme yöntemi olarak kullanılan projeler planlanır, projeye özgü değerlendirme kriterleri belirlenir ve bu kriterler öğrenci ile paylaşılır.
 • Öğrencilerin öğretim yılı başında belirlenen kazanımlara sahip olma düzeylerini belirlemek amacıyla her öğretim yılı sonunda, 4.sınıftan 11.sınıfa kadar tüm düzeylerde ve derslerde erişi sınavları yapılmaktadır.

 

Ölçme ve değerlendirme merkezi ayrıca;

 • Her öğretim yılına başlamadan önce göreve yeni başlayan öğretmenlerimize okulumuzun ölçme ve değerlendirme anlayışı, ölçme değerlendirmenin temel ilkeleri, sınav türlerine göre soru hazırlama ve alternatif ölçme değerlendirme araçları konularında uyum eğitimleri düzenlemekte,
 • Okulumuzun ihtiyacı olan personelin seçilmesi ve ara sınıflara öğrenci alımı için sınav organizasyonu yapmaktadır.
Menü