Program Geliştirme Kadromuz

Adı - Soyadı

Görevi

Dr. Cemal BIYIKLI

Program Geliştirme Uzmanı

Bilge Öztepe

Program Geliştirme Uzmanı

  • Program Geliştirme Servisi, çağdaş öğrenme – öğretme anlayışlarına uygun olarak Tevfik Fikret Okullarının misyonlarını gerçekleştirecek programların hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Bu programların geliştirilme sürecinde öğretmenlerle çalışarak programın ögeleri olan hedef, öğrenme yaşantıları ve bu yaşantılar için gerekli olan materyalleri hazırlayıp gerekli yöntemleri belirler.
  • Program Geliştirme Servisi eğitim, öğretim ve okul ile ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaları takip edip buralardan elde ettiği bilgileri okulumuzda yürütülen çalışmalara aktarır. Yeni gelişmeler ve ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi de birimimizin gerçekleştirdiği bir başka çalışmadır.
  • Program Geliştirme Servisi, okulumuzda uzaktan eğitim sistemlerinin ve materyallerinin hazırlanmasından sorumludur.

Özel Tevfik Fikret Okulları tarafından hazırlanan 6-8 ve 9-12. sınıflar Fransızca Dersi Öğretim Programı, 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, 24 Mayıs 2010’ da Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmıştır.

Menü