VELİ KÖŞESİ

Bu bölüm siz değerli velilerimiz için hazırlanmıştır. Performans görevi ve sınav tarihleri, yemek listeleri, araç-gereç listeleri, izin talep, devamsızlık özür bildirim dilekçeleri, okul-öğrenci-veli sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sayın Veli,

Bildiğiniz üzere Covid-19 virus salgını sebebi ile olağan üstü günler yaşamaktayız. Ancak okulumuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kanunu kapsamına bir kurum olarak Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına tabidir. Bir başka deyişle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda almış olduğu tüm ilke kararları ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Bu noktadan hareketle; ülkemizde tedbir kapsamından okullardaki eğitime fiilen ara verilmiş ancak bu eğitimin uzaktan erişim yöntemi ile (internet üzerinden çalışan programlar vasıtasıyla) devamı yönünde bir irade ihdas edilmiştir. Açıklanan nedenle okulumuz tüm eğitim ve öğretim faaliyetine uzaktan erişim yöntemi ile devam etmektedir. Bu sebeple okulumuz hem 5580 sayılı Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı hem de sizlerle yapmış olduğu sözleşme kapsamında tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

Okulda verilen yemek ve yine okula ulaşım hizmetleri şu anda fiilen yerine getirilememektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanın yaptığı açıklamalardan okulların ne zaman kapanacağı, kapanış tarihinin ötelenip ötelenmeyeceği konusundaki belirsizlik halen sürmektedir. Okulların kapanış tarihi ötelenirse öğrencilerimize verilecek yemek ve servis hizmetleri de fiilen yapılacağından bu hizmetlerde yerine getirilmiş olacaktır.

Bu şartlar altında sözleşme tarafları olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorunda olduğumuzu şartların değişmesi halinde tüm bu hususların yeniden değerlendirileceğini bilgilerinize sunarız.

Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin devam ettirilmesi zorunluluğu sebebi ile okul, yemek ve servis ücretlerinin vadelerinde tahakkuk edeceği ve tahsilinin isteneceği konusunda bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.